VPS NAT 20 GB

50,000đ
1 tháng
 • Khuyến mãi giảm 20%
  Khi thanh toán 12 tháng!
  CPU 1 x Xeon E5 2696v4
  RAM: 1 GB DDR4
  Disk: 20GB SSD - Raid 10
  Tốc độ mạng: 1 Gbps
  Băng thông: Không giới hạn
  Đặc biệt
  Auto backup hàng tuần.
  IP NAT không mở Port được

VPS NAT 25 GB

75,000đ
1 tháng
 • Khuyến mãi giảm 20%
  Khi thanh toán 12 tháng!
  CPU 1 x Xeon E5 2696v4
  RAM: 2 GB DDR4
  Disk: 25 GB SSD - Raid 10
  Tốc độ mạng: 1 Gbps
  Băng thông: Không giới hạn
  Đặc biệt
  Auto backup hàng tuần.
  IP NAT không mở Port được

VPS NAT 30 GB

115,000đ
1 tháng
 • Khuyến mãi giảm 20%
  Khi thanh toán 12 tháng!
  CPU 2 x Xeon E5 2696v4
  RAM: 2 GB DDR4
  Disk: 30 GB SSD - Raid 10
  Tốc độ mạng: 1 Gbps
  Băng thông: Không giới hạn
  Đặc biệt
  Auto backup hàng tuần.
  IP NAT không mở Port được

VPS 3 core 2 gb ram

165,000đ
1 tháng
 • Khuyến mãi giảm 20%
  Khi thanh toán 12 tháng!
  CPU 3 x Xeon E5 2696v4
  RAM: 2 GB DDR4
  Disk: 30 GB SSD - Raid 10
  Tốc độ mạng: 1 Gbps
  Băng thông: Không giới hạn
  Đặc biệt
  Auto backup hàng tuần.
  IP NAT không mở Port được

VPS NAT 40 GB

155,000đ
1 tháng
 • Khuyến mãi giảm 20%
  Khi thanh toán 12 tháng!
  CPU 2 x Xeon E5 2696v4
  RAM: 4 GB DDR4
  Disk: 40 GB SSD - Raid 10
  Tốc độ mạng: 1 Gbps
  Băng thông: Không giới hạn
  Đặc biệt
  Auto backup hàng tuần.
  IP NAT không mở Port được

VPS 4 core 2gb ram

215,000đ
1 tháng
 • Khuyến mãi giảm 20%
  Khi thanh toán 12 tháng!
  CPU 4 x Xeon E5 2696v4
  RAM: 2 GB DDR4
  Disk: 40 GB SSD - Raid 10
  Tốc độ mạng: 1 Gbps
  Băng thông: Không giới hạn
  Đặc biệt
  Auto backup hàng tuần.
  IP NAT không mở Port được

VPS NAT 60 GB

255,000đ
1 tháng
 • Khuyến mãi giảm 20%
  Khi thanh toán 12 tháng!
  CPU 4 x Xeon E5 2696v4
  RAM: 4 GB DDR4
  Disk: 60 GB SSD - Raid 10
  Tốc độ mạng: 1 Gbps
  Băng thông: Không giới hạn
  Đặc biệt
  Auto backup hàng tuần.
  IP NAT không mở Port được

VPS NAT 70 GB

335,000đ
1 tháng
 • Khuyến mãi giảm 20%
  Khi thanh toán 12 tháng!
  CPU 4 x Xeon E5 2696v4
  RAM: 8 GB DDR4
  Disk: 70 GB SSD - Raid 10
  Tốc độ mạng: 1 Gbps
  Băng thông: Không giới hạn
  Đặc biệt
  Auto backup hàng tuần.
  IP NAT không mở Port được

VPS IP NAT 100 GB

595,000đ
1 tháng
 • Khuyến mãi giảm 20%
  Khi thanh toán 12 tháng!
  CPU 6 x Xeon E5 2696v4
  RAM: 16 GB DDR4
  Disk: 100 GB SSD - Raid 10
  Tốc độ mạng: 1 Gbps
  Băng thông: Không giới hạn
  Đặc biệt
  Auto backup hàng tuần.
  IP NAT không mở Port được